W trzynastym odcinku cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand”, Anna Zaleska, starszy menedżer w Crido,  odpowiada na pytanie: Dlaczego tak ważnie jest prawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa, jeżeli planujemy ubiegać się o pomoc publiczną?

Mówi przede wszystkim o tym:

 • jakie dane należy zbadać aby dobrze określić status naszej firmy?
 • dlaczego tak ważne są powiązania z innymi podmiotami?
 • jakie preferencje są dla firm z sektora małych i średnich?

Jeżeli nasza firma spełni kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa to oznacza to, że możemy ubiegać się o wsparcie publiczne z większości programów jakie zostały przygotowane w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów regionalnych. Są to nie tylko konkursy na projekty badawczo-rozwojowe, ale przede wszystkim na projekty inwestycyjno-wdrożeniowe związane z rozbudową lub budową przedsiębiorstwa.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


W dwunastym odcinku cyklu “Dotacje na innowacje z Crido Taxand” przedstawiamy jeden z najbardziej popularnych konkursów na innowacyjne projekty wdrożeniowe realizowane przez małe i średnie firmy. Anna Zaleska, starszy menedżer w Crido przedstawia najważniejsze zasady programu Badania na Rynek (Poddziałanie 3.2.1 PO IR). Mówi przede wszystkim o tym:

 • jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do konkursu?
 • jakie koszty można sfinansować?
 • jaki poziom wsparcia można uzyskać?
 • jakie są kluczowe czynniki sukcesu?

W 2018 roku zaplanowano dwa konkursy dla programu Badania na Rynek, w ramach których rozdysponowane zostanie 1.25 mld złotych. Jeden konkurs (70 mln zł) jest o charakterze horyzontalnym, a drugi (500 mln zł) jest dedykowany średnim miastom. Obydwa będą realizowane w rundach od 20 marca do 5 grudnia.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Regionalne Programy Operacyjne to temat jedenastego odcinka cyklu “Dotacje na innowacje z Crido Taxand”. Są to programy stworzone odrębnie dla każdego województwa, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru.

Anna Zaleska, starszy menedżer w Crido przedstawia najważniejsze informacje na temat funkcjonowania programów. Mówi przede wszystkim o tym:

 • jakie konkursy czekają na przedsiębiorców oraz
 • jakie projekty mają szansę na uzyskanie wsparcia?

Na koniec każdego roku, wszystkie programy regionalne publikują harmonogramy naborów wniosków na kolejny rok. To ułatwia zaplanowanie działań związanych z pozyskaniem środków publicznych na rozwój działalności w dłuższej perspektywie.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


W kolejnym, dziesiątym odcinku cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” przedstawione zostały najważniejsze założenia Sektorowych Programów B+R (Działanie 1.2 PO Inteligentny Rozwój). O dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy działający na rynku polskim, planujący realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych bądź wyłącznie prac rozwojowych. Poziom dofinansowania uzależniony jest od charakteru realizowanych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 25 do 80% kosztów.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża zasady Sektorowych Programów B+R. Mówi m.in. o tym:

 • Jakie projekty mają szansę na uzyskanie wsparcia?
 • Kto może ubiegać się o wsparcie?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?

W 2017 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało w sumie dziewięć konkursów, każdy skierowany jest do konkretnej branży.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Dziewiąty odcinek z cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy konkursu Wzór na konkurencję z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Działanie 1.4). Do 1 czerwca br. firmy małe i średnie (MŚP) będą mogły pozyskać dofinansowanie w ramach II Etapu tego konkursu czyli na realizację części inwestycyjnej. Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 3 mln PLN.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża zasady programu. Mówi m.in. o tym:

 • Kto może ubiegać się o wsparcie?
 • Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania projektu?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?

O wsparcie mogą ubiegać się tylko firmy MŚP z pięciu województw Polski Wschodniej czyli z: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Ochrona własności przemysłowej (Poddziałanie 2.3.4 PO IR) jest tematem ósmego odcinka w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand”. Konkurs skierowany jest do firm małych oraz średnich i zakończy się 20 stycznia 2017 roku. Budżet wynosi 50 mln złotych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów związanych z pokryciem kosztów na uzyskanie i realizację ochrony praw własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Wyłączone jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych.
Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża zasady programu. Mówi m.in. o tym:

 • Kto może ubiegać się o wsparcie?
 • Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania projektu?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?

Kolejny konkurs dla poddziałania 2.3.4 PO IR zaplanowano od 16 maja do grudnia 2017 roku z takim samym budżetem w wysokości 50 mln złotych.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


W kolejnym, już siódmym odcinku w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” prezentujemy program Bony na innowacje dla MŚP. Budżet konkursu trwającego do 30 stycznia 2017 roku wynosi 62,5 mln PLN.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w programie. Mówi m.in. o tym:

 • Dlaczego tak ważny jest wybór właściwego wykonawcy usługi?
 • Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania projektu?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?

Wnioski można składać, w ramach dwumiesięcznych rund. Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Szósty odcinek w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy programu „Szybka Ścieżka” przygotowanego dla małych i średnich firm (MŚP).

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym:

 • Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania projektu?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?
 • Ile wsparcia otrzyma firma z sektora MSP?

Wnioski można składać, w ramach miesięcznych rund. Wyniki oceny już po 60 dniach od zakończenia danej rundy miesięcznej.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


W piątym odcinku w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” zaprezentowano najważniejsze zasady związane z programem „Szybka Ścieżka” dedykowanym wyłącznie dużym firmom.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym:

 • Na jaki poziom wsparcia mogą liczyć duże firmy?
 • Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu?
 • Jakie koszty można dofinansować?

Wnioski można składać, w ramach miesięcznych rund.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Czwarty odcinek w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy pozyskania wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe realizowane w formule konsorcjum naukowo-przemysłowego czyli tzw. „Projekty aplikacyjne”. W drugim konkursie dla tego działania, zaplanowano budżet w wysokości 200 mln PLN.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym:

 • Ile pomocy mogą uzyskać poszczególni członkowie konsorcjum?
 • Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu?
 • Jakie koszty można dofinansować?

Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Trzeci odcinek w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy uzyskania wsparcia na projekty związane z budową lub rozbudową Centrów Badawczo-Rozwojowych. W kolejnym już konkursie zaplanowano budżet w wysokości 900 mln PLN.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym,

 • Dlaczego najważniejsza jest agenda badawcza?
 • Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu?
 • Jakie koszty można dofinansować?

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP oraz dużych.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


Kolejny odcinek w ramach nowego cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy projektów związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Anna Zaleska, Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym:

 • Co może być rezultatem projektu?
 • Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu?
 • Jakie koszty można dofinansować?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do dużych firm.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.


“Kredyt na innowacje technologiczne” to pierwszy odcinek w ramach nowego cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand”.

Jest to seria nagrań wideo skierowanych do przedsiębiorców poszukujących odpowiedniego źródła dofinansowania z funduszy UE i środków krajowych.
W pierwszym odcinku, m.in. o tym:

 • Kto i jak może złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie?
 • Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu?
 • Jakie koszty można dofinansować?

Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego i zakończy 6 kwietnia 2017 r. z budżetem w wysokości 400 mln pln.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.