DOŁADUJ SWÓJ BIZNES — ulga b+r

Podatkowy instrument wspierania innowacyjności

Od 2018 roku ulga pozwala na odliczenie od 100% do nawet 150% kosztów kwalifikowanych (CBR).
Wprowadzona od 1 stycznia 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosz­tów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Czym jest działalność B+R?

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Działalność ta może mieć również charakter poboczny.

Czym jest działalność B+R

Koszty kwalifikowane

Jak skorzystać?

jak skorzystac z ulgi na dzialanosc br

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Oszczędność

2018
100%

*150% CBR

od 19% do 28,5 % (CBR)
2017
30% - 50%
5,7% - 9,5%
2016
10% - 30%
1,9% - 5,7%

Wysokość odpisu
Realna korzyść podatkowa

Warto wiedzieć

– dla nowo powstałych przedsiębiorców prowadzących działalność B+R w przypadku braku wygenerowania zysku podatkowego pozwalającego na rozliczenie ulgi.

– jeżeli w roku, w którym przysługuje odpis przedsiębiorca poniósł stratę albo osiągnięty dochód nie pozwolił na rozliczenie ulgi odliczeń od podstawy opodatkowania można dokonywać przez 6 kolejnych lat.

– w zakresie w jakim koszty kwalifikowane nie są uwzględniane w „wyniku podatkowym” objętym zwolnieniem z SSE mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R

– w części w jakiej wydatki na działalność B+R nie zostały zwrócone podatnikowi (np. w formie dotacji) zasadniczo mogą być odliczane w ramach ulgi B+R

– zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Jesteśmy skuteczni - pozyskaliśmy już 5 mld pln dofinansowania

Inwestycje
3,8 mld PLN
Projekty proekologiczne
0,3 mld PLN
Projekty B+R
1,1 mld PLN
Dla dużych przedsiębiorstw
4 mld PLN
Dla MŚP
1,2 mld PLN

Na naszym blogu

Ulga B+R na nowych zasadach?​

Rośnie atrakcyjność ulgi B+R jako instrumentu wspierającego działalność innowacyjną. 9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił tzw. dużą ustawę o innowacyjności. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz 150% dla firm mających status Centrów badawczo-rozwojowych. Dla porównania w 2017 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi na działalność badawczo-rozwojową mogą odliczyć tylko od 30% do 50% kwalifikujących się kosztów.

Czytaj więcej…

Masz pytanie? Napisz do nas

Michał Gwizda

Partner w Crido Taxand

Szymon Żółciński

Partner w Crido Taxand

MAgdalena/

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner w Crido Taxand

Magdalena Zawadzka

Partner w Crido Taxand