Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój 2017

Jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy unijnych jest Program Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR). Głównym dysponentem środków w ramach POIR jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które przyznaje dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych, m.in. przez przedsiębiorstwa samodzielnie, we współpracy z sektorem nauki lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami. W dyspozycji NCBR w ramach PO IR pozostają również środki na tzw. programy sektorowe finansujące prace B+R skierowane, m.in. do branży medycznej (Innomed) bądź lotniczej (Innolot) oraz wsparcie dedykowane takim sektorom, jak: chemiczny (Innochem), stalowy (Innostal), motoryzacyjny (Innomoto) czy produkcji gier wideo (Gameinn).

Obok NCBR instytucjami, które przyznają dofinansowanie w ramach PO IR na innowacyjne projekty są też m.in.: Ministerstwo Rozwoju posiadające środki na tworzenie lub rozbudowę infrastruktury B+R przez przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponująca środkami, m.in. na wdrażanie wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa czy Bank Gospodarstwa Krajowego realizujący działanie „Kredy na innowacje technologiczne”.

Na co i dla kogo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój w 2017?

W ramach POIR zaplanowano znaczącą liczbę środków m.in. na innowacyjne inwestycje, badania i rozwój, jak również współpracę nauki z biznesem. W 2016 roku główne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to:

 • Poddziałanie 1.1.1 – tzw. „Szybka ścieżka” dla małych i średnich firm (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa)
 • Poddziałanie 1.1.1 – tzw. „Szybka ścieżka” dla dużych firm (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa)
 • Poddziałanie 1.1.2 – tzw. „Linie pilotażowe” (Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej)
 • Działanie 1.2. Programy sektorowe, w tym Innochem, Innostal, Innomoto, Gameinn
 • Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne (Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe)
 • Działanie 2.1 – Inwestycje w infrastrukturę B+R (Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych)
 • Poddziałanie 2.3. – Bony na innowacje (Finansowanie usług realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorców przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich wyrobów i usług)
 • Poddziałanie 2.3.4 – Ochrona własności intelektualnej (Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony własności przemysłowej (patenty, wzory) przez małe i średnie przedsiębiorstwa)
 • Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek (Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez małego lub średniego przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług)
 • Poddziałanie 3.3.3 – Go to brand (Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców uczestniczących w programach promocji)
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa)

Uwaga: Jeśli chcesz poznać dokładne terminy naborów na poszczególne programy, zapisz się na powiadomienia z bloga.