Crido a pozyskiwanie dotacji

Od początku swojej działalności, tj. od 2005 roku, Crido Taxand pomaga przedsiębiorcom w ubieganiu się o dofinansowanie publiczne, w tym fundusze unijne. Pozyskiwanie dotacji to jeden z dwóch – obok doradztwa podatkowego – podstawowych obszarów działalności firmy.

Partnerzy odpowiedzialni za rozwój Zespołu Działu Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami (Business & Innovation Consulting) – Michał Gwizda, Szymon Żółciński, Magdalena Kosewska-Kwaśny – związani są z firmą od początku jej istnienia. W tym czasie zdobyli doświadczenie w praktycznie każdym aspekcie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Wraz z zespołem pozyskali blisko 5 mld zł dla firm, w tym jedne z największych w historii grantów przyznanych w Polsce dla przedsiębiorców w wysokości ponad 150 mln zł, 130 mln zł i 116 mln zł. W tym czasie firma dwukrotnie została uznana przez prestiżowy miesięcznik FORBES za najlepszego doradcę przy pozyskiwaniu funduszy UE dla przedsiębiorców.

Dzisiaj, wraz z blisko 45-osobowym zespołem konsultantów i menadżerów są w stanie skutecznie doradzać firmom, niezależnie od branży i wielkości, w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój firmy z funduszy unijnych, środków krajowych i programów międzynarodowych. Zespół na rzecz klientów realizuje m.in. projekty B+R, projekty związane z wdrażaniem innowacji czy z wdrażaniem wyników prac B+R, projekty prośrodowiskowe, jak również projekty związane z budową / rozbudową centrów B+R.

Jak pozyskać dotacje dla swojej działalności?

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 przedsiębiorcy są znaczącą grupą potencjalnych beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednak, podobnie, jak i w poprzednich perspektywach, obecna opiera się na określonych założeniach, które przekładają się na preferencje dla określonych rodzajów firm (MŚP), sektorów (wpisujących się w KIS-y i RIS-y) i rodzajów projektów (B+R). Pozyskiwanie dotacji rządzi się więc własnymi regułami, których znajomość pomaga w zdobyciu dofinansowania.

O czym w pierwszej kolejności należy pamiętać, jeśli myślimy o pozyskaniu dofinansowania z funduszy UE, przykładowo na projekt B+R?

Wiedząc już, że przedsięwzięcie wpisuje się np. w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, należy zadać sobie pytanie, czy projekt dotyczy opracowania innowacji produktowej lub procesowej, a jego rezultaty stanowią nowość na rynku. Należy również wykazać, że istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, a wdrożenie projektu jest ekonomicznie uzasadnione i będzie opłacalne. Trzeba mieć także pewność, że nie ma przeciwwskazań do wdrożenia rezultatów projektu pod kątem kwestii własności intelektualnej. Jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań budzi wątpliwości, warto ją skonsultować z doświadczonym doradcą.

Uwaga: Jeśli chcesz wiedzieć, z jakich programów możesz ubiegać się o wsparcie na swój projekt B+R, wejdź na dotacjometr i sprawdź.