Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

W poszczególnych regionach dostępne jest wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim działania związane z wdrażaniem innowacji produktowych i/lub procesowych. Zasadą jest aby inwestycje związane były z wypracowanymi samodzielnie lub zakupionymi wynikami prac B+R. Projekty realizowane w ramach RPO musza wpisywać się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje zdefiniowane dla każdego województwa.

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane