Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

Mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy z 5 województw makroregionu Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) mogą starać się o wsparcie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe czy nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z poprawą potencjału konkurencyjnego czy rozszerzeniem działalności o nowe produkty lub usługi. Dofinansowanie uzyskać można także na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej i jej wdrożenie obejmujące wydatki inwestycyjne.

wdrażanie innowacji przez MŚP

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R (Poddziałanie 1.3.1 PO PW)

Wzór na konkurencję

Wsparcie na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej a następnie wdrożenie do działalności firmy poprzez inwestycje (Poddziałanie 1.4 PO PW).

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Treść wiadomości (*)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane