Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

Na szczeblu krajowym dostępne są możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu wyników prac B+R i rozwiązań technologicznie innowacyjnych. Dofinansowanie dostępne jest tylko dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez małego lub średniego przedsiębiorcę lub przeprowadzonych na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę (Poddziałanie 3.2.1 PO IR). Przeprowadzone badania powinny prowadzić do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa (Poddziałanie 3.2.2 PO IR).

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Treść wiadomości (*)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane