PARP ogłosił konkurs w ramach swojego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, bądź zakupionych przez wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

20 marca – 5 grudnia 2018 r.

Daty końcowe dla poszczególnych rund:

 • I runda – 9 maja
 • II runda – 30 czerwca
 • III runda – 31 sierpnia
 • IV runda – 31 października
 • V runda – 5 grudnia
 • konkurs ogólny: 750 mln PLN
 • konkurs dedykowany średnim miastom: 500 mln PLN
 • 5 mln PLN dla firm mikro i małych
 • 10 mln PLN dla firm średnich
 • 50 mln EUR
 • 20 mln EUR

W ramach limitu 20 mln PLN jest możliwość skorzystania z wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z aspektami technologicznymi wynikającymi z wdrożenia wyników prac B+R, w maksymalnej wysokości do 450 tys. PLN i równocześnie nie więcej niż:

 • 45% kosztów kwalifikowanych tych prac – przedsiębiorstwa mikro i małe
 • 35% kosztów kwalifikowanych tych prac – przedsiębiorstwa średnie

W ramach limitu 20 mln PLN jest możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację usług doradczych, które nie są związane z bieżąca działalnością operacyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych, w maksymalnej wysokości 500 tys. PLN i równocześnie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych tych usług.

 • wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN (600 tys. PLN dla mikro i małych firm)
 • projekt jest przygotowany do realizacji
  projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego (posiadanie patentu/wzoru użytkowego/zgłoszenia jest premiowane ale nie obligatoryjne)
 • wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującą się nowością co najmniej w skali kraju

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 27 (kryteria dostępu i kryteria punktowane)

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych

Poziom wsparcia inwestycyjnego

zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

Mapa pomocy regionalnej - Badania na rynek

badania na rynek 2018Opłaca się wdrażać Badania na rynek

20 marca to początek naboru w ramach programu Badania na rynek (3.2.1 PO IR). Kolejny rok, przedsiębiorcy należący do sektora małych i średnich firm będą mogli składać projekty polegające na wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie lub realizowanych na ich zlecenie lub po prostu zakupionych. Z końcem lutego br. zakończył się poprzedni nabór dlatego też warto pokazać kilka ciekawych wniosków.

Czytaj więcej…

JESTEŚMY SKUTECZNI - POZYSKALIŚMY JUŻ PONAD 5 MLD PLN DOFINANSOWANIA

Inwestycje
3,7 mld PLN
Projekty proekologiczne
0,3 mld PLN
Projekty B+R
1 mld PLN
Dla dużych przedsiębiorstw
3,8 mld PLN
Dla MŚP
1,2 mld PLN

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Crido Taxand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 5 A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi przez autora na kierowane do niego zapytanie za pomocą formularza. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Michał Gwizda

Partner w Crido Taxand

Szymon Żółciński

Partner w Crido Taxand

MAgdalena/

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner w Crido Taxand

Magdalena Zawadzka

Partner w Crido Taxand