DOŁADUJ SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi dla firm

Wśród instrumentów wspierających innowacyjne firmy najbardziej atrakcyjne są dotacje. W obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na cały proces tworzenia innowacji, począwszy od prac badawczych aż do praktycznego zastosowania wyników prac w biznesie.

Najważniejsze typy działań, jakie są dostępne w programach operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym to:

Należy podkreślić, że dotacje unijne na rozwój działalności B+R (projekty B+R, CBR) dostępne są dla wszystkich rodzajów firm (mikro, małe, średnie, duże), natomiast wsparcie projektów inwestycyjnych, co do zasady, przewidziano tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw

Oprócz finansowania z programów unijnych przedsiębiorcy mogą również korzystać ze środków krajowych. Są to przede wszystkim ulgi podatkowe tj. Ulga B+R oraz zwolnienie z CIT w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz w formie dotacji w ramach tzw. Grantu Rządowego.