Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

W ramach programów unijnych wsparciem objęte mogą być projekty inwestycyjne (budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego) umożliwiające rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów/świadczenie innowacyjnych usług. W większości programów wymogiem koniecznym jest, aby projekt dotyczył wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które zostały zrealizowane przez przedsiębiorstwo samodzielnie, we współpracy z jednostką naukową lub zakupione np. w formie patentu. 
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania.

  • Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Fundusze unijne na inwestycje dostępnie są wyłącznie dla firm, które spełniają kryteria małej lub średniej firmy.

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa

Przy określaniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane zgodnie z poniższą zasadą:

Rodzaj powiązań

Udział w kapitale lub prawach głosu

 

Przedsiębiorstwa partnerskie

25-50%

Do danych własnych należy proporcjonalnie dodać dane podmiotów partnerskich

Przedsiębiorstwa powiązane

> 50%

Do danych własnych dodaje się w całości dane podmiotów powiązanych

Spełnienie kryteriów MŚP badane jest na poziomach:

  • przedsiębiorstwa, oraz
  • podmiotów powiązanych kapitałowo, oraz
  • podmiotów powiązanych osobowo, pod warunkiem, że działają na tym samym lub pokrewnych rynkach

Zmiana statusu przedsiębiorstwa

Jeżeli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia (250 osób) lub pułap finansowy (obrót – 50 mln EUR lub suma bilansowa – 43 mln EUR) w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa tj. zachowuje ono status MŚP. Jednakże, jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu MŚP.

Mapa pomocy regionalnej:

Mapa pomocy regionalnej - Badania na rynek

Oprócz funduszy unijnych, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie również ze środków krajowych. Są to programy dostępne nie tylko dla firm z sektora małych i średnich ale również dla dużych przedsiębiorstw.

  • Zwolnienie z podatku dochodowego w ramach specjalnej strefy ekonomicznej
  • Dotacja w ramach tzw. Grantu Rządowego

Sprawdź inne programy: ​

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Jesteśmy skuteczni - pozyskaliśmy już 5,2 mld pln dofinansowania

Inwestycje
3,8 mld PLN
Projekty proekologiczne
0,3 mld PLN
Projekty B+R
1,1 mld PLN
Dla dużych przedsiębiorstw
4 mld PLN
Dla MŚP
1,2 mld PLN