Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi — CENTRUM C+ R/ Infrastruktura B+R

W ramach funduszy UE wsparciem objęte mogą być projekty związane z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw służącej prowadzeniu prac B+R. Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania). Niektóre programy przewidują też możliwość wsparcia na część „operacyjną” działalności B+R w ramach tzw. agendy badawczej (dofinansowanie na zasadach takich jak dla projektów B+R).

Dofinansowanie mogą uzyskać małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Mapa pomocy regionalnej:

  • Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa tj. na podstawie mapy pomocy regionalnej:
Mapa pomocy regionalnej - Badania na rynek

Dodatkowo, przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) może uzyskać Status centrum badawczo-rozwojowego. Uzyskanie takiego statusu wiąże się z dodatkowymi przywilejami w tym mi.in korzystanie ze zwolnienia podatkowego w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zwiększone korzyści z tytułu korzystania z ulgi B+R) czyli prawo do 150% odpisu, co oznacza korzyść podatkową w wysokości 28,5% puli kosztów kwalifikowanych

Sprawdź inne programy: ​

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Treść wiadomości (*)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

BLOG DOTACJE NA INNOWACJE — ulga B+R