Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —badania i rozwój

Projekty B+R to projekty dotyczące opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii, które w zależności od wymogów danego programu wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji projektu (m.in. koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, koszty zużytych materiałów i surowców, mediów, amortyzacji sprzętu badawczego, koszty zleconych usług badawczych czy koszty zakupu części składowych prototypu). Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac B+R:

PrzedsiębiorstwaMałeŚrednieDuże
Badania przemysłowe70%60%50%
Eksperymentalne prace rozwojowe45%35%25%

Powyższe limity wsparcia można powiększyć o 15 p.p., jeśli wnioskodawca zobowiąże się do szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R (przy czym maksymalny pułap wsparcia wynosi 80%).

Od połowy 2017 roku możliwe jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe, które mają charakter przygotowawczy do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania do etapu komercjalizacji. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowalnych).

Aby uzyskać dofinansowanie, projekty badawczo-rozwojowe muszą się one wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z PO IR) lub w Regionalną Inteligentną Specjalizację (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Jesteśmy skuteczni - pozyskaliśmy już 5,2 mld pln dofinansowania​

Inwestycje
3,8 mld PLN
Projekty proekologiczne
0,3 mld PLN
Projekty B+R
1,1 mld PLN
Dla dużych przedsiębiorstw
4 mld PLN
Dla MŚP
1,2 mld PLN