Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi — CENTRUM C+ R/ Infrastruktura B+R

W zależności od poszczególnych regionów, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie projektów dotyczących inwestycji w nową lub rozwój istniejącej infrastruktury B+R. Celem jest pobudzenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, której wyniki zostaną wdrożone do działalności gospodarczej. Wsparcie ukierunkowane jest na projekty wpisujące się w specjalizacje regionalne określone odrębnie dla poszczególnych województw. Ponadto, przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi przedstawić plan prac B+R przewidzianych do prowadzenia na nowej lub rozwijanej infrastrukturze.