blogowe…

Innowacje w biznesie mile widziane!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami CRIDO, którzy przedstawią możliwości wsparcia przedsiębiorców na drodze do innowacyjnego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia takich z programów UE oraz środków krajowych. Dodatkowo, porozmawiamy o Instrumencie MŚP z programu Horyzont 2020, który łącząc aspekty technologiczne i biznesowe, pozwala na kompleksowe przygotowanie nowych produktów do wdrożenia na rynek UE.

Czytaj więcej

„Nowe SSE” nie tylko dla sektora produkcji

starszy menedżer w CRIDO

Uruchomiony we wrześniu nowy mechanizm wsparcia – zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT – od początku cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Co ważne, przeznaczeniem instrumentu nie są wyłącznie kapitałochłonne projekty sektora produkcyjnego (tzw. inwestycje sektora przemysłowego), ale także inwestycje przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych usług – w tym branży IT.

Czytaj więcej

Zmiany dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R

1 października 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Akt ten, nazywany też Konstytucją dla Nauki, nie tylko wprowadza szereg fundamentalnych zmian w systemie szkolnictwa wyższego, ale także wpływa na znacznie bliższe przedsiębiorcom regulacje w obszarze podatków.

Czytaj więcej

Innovation Box w pakiecie dla przedsiębiorców

25 września br. projekt zmian w CIT został przyjęty przez Rząd . To ważna informacja, gdyż dotyczy m.in. Innovation Box.
Rozwiązanie ma na celu mobilizację przedsiębiorstw do komercjalizacji wyników badań a także do prowadzenia systematycznych prac badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji na temat zmian już wkrótce.

Czytaj więcej

Biznes potrzebuje badań, aby być na rynku

Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność w oparciu o wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, nadal mogą skorzystać ze środków UE w ramach konkursu Badania na rynek. Instrument jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą zaoferować na rynku nowe, innowacyjne produkty lub usługi.

Czytaj więcej