Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —badania i rozwój

Jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). Głównym dysponentem środków w ramach POIR jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W dyspozycji NCBR znajdują się środki na konkursy realizowane w ramach programu Szybka Ścieżka oraz na programy sektorowe dedykowane potrzebom wybranych branż i projektów.

Szybka ścieżka dla MŚP​

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Poddziałanie 1.1.1 PO IR)

  • Konkurs horyzontalny
  • Seal of Excellence – konkurs dla projektów, które zostały wyróżnione certyfikatem „Seal of Excellence”. Certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.  Czytaj więcej na naszym blogu >>

Szybka ścieżka dla dużych firm

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa (Poddziałanie 1.1.1 PO IR).

Programy sektorowe​

Finansowanie prac B+R na rzecz przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki (Działanie 1.2. PO IR).

  • InnoNeuroPharm – sektor farmaceutyczny
  • Innowacyjny Recycling – sektor odpadowy
  • INNOMOTO – sektor motoryzacyjny
  • INNOship – sektor stoczniowy
  • IUSER – elektronika i telekomunikacja

Projekty aplikacyjne​

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe (Poddziałanie 4.1.4 PO IR)

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe (Poddziałanie 4.1.2 PO IR).

Bony na innowacje ​

Finansowanie usług realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorców przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich wyrobów i usług (Poddziałanie 2.3.2 PO IR – I Etap)

Ochrona własności intelektualnej

Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony własności przemysłowej (patenty, wzory) przez małe i średnie przedsiębiorstwa (Poddziałanie 2.3.4 PO IR).

BLOG DOTACJE NA INNOWACJE — ulga B+R

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane