Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: 

  • sektor motoryzacyjny
  • sektor elektroniczny z AGD
  • sektor lotniczy
  • sektor rolno – spożywczy
  • sektor biotechnologii
  • sektor nowoczesnych usług
  • działalność badawczo-rozwojowa
  • WAŻNE: Obecnie trwają prace nad nowym kształtem Programu, który oparty zostanie o kryteria jakościowe.

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Treść wiadomości (*)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane