Niniejsze kalendarium przedstawia terminy naborów wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianej „innowacyjności” (projekty B+R, budowa/rozbudowa CBR oraz inwestycje dot. wdrożenia innowacji) w ramach programów wdrażanych na szczeblu krajowym (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia).