DOTACJE I ULGI | INNOWACJE I B+R

Aktualności

Ulga B+R w świetle nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Ulga B+R to instrument wsparcia zyskujący coraz większą popularność. Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności B+R pozwala zaoszczędzić środki finansowe, które mogą zostać ponownie zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa. Ulga B+R jest więc dla polskich przedsiębiorstw szansą na rozwój nowych technologii, produktów i usług, a jednocześnie poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej

Innowacje w biznesie mile widziane!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami CRIDO, którzy przedstawią możliwości wsparcia przedsiębiorców na drodze do innowacyjnego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia takich z programów UE oraz środków krajowych. Dodatkowo, porozmawiamy o Instrumencie MŚP z programu Horyzont 2020, który łącząc aspekty technologiczne i biznesowe, pozwala na kompleksowe przygotowanie nowych produktów do wdrożenia na rynek UE.

Czytaj więcej

„Nowe SSE” nie tylko dla sektora produkcji

Uruchomiony we wrześniu nowy mechanizm wsparcia – zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT – od początku cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Co ważne, przeznaczeniem instrumentu nie są wyłącznie kapitałochłonne projekty sektora produkcyjnego (tzw. inwestycje sektora przemysłowego), ale także inwestycje przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych usług – w tym branży IT.

Czytaj więcej

Odpowiedz na 4 pytania i dowiedz się, z jakich programów wsparcia możesz skorzystać?

Video: Dotacje na innowacje z Crido Taxand

W trzynastym odcinku cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand”, Anna Zaleska, starszy menedżer, odpowiada na pytanie: Dlaczego tak ważnie jest prawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa, jeżeli planujemy ubiegać się o pomoc publiczną?

Mówi przede wszystkim o tym:

 • jakie dane należy zbadać aby dobrze określić status naszej firmy?
 • dlaczego tak ważne są powiązania z innymi podmiotami?
 • jakie preferencje są dla firm z sektora małych i średnich?

Jeżeli nasza firma spełni kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa to oznacza to, że możemy ubiegać się o wsparcie publiczne z większości programów jakie zostały przygotowane w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów regionalnych. Są to nie tylko konkursy na projekty badawczo-rozwojowe, ale przede wszystkim na projekty inwestycyjno-wdrożeniowe związane z rozbudową lub budową przedsiębiorstwa.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.

Zobacz inne odcinki


Raport: Wsparcie działalności B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017

58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe zostało przyznanych przedsiębiorcom do końca 2017 r. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na wysokie dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.

Eksperci Crido kolejny raz przeanalizowali listy projektów ubiegających się o dofinansowanie z wybranych, ma­jących na celu wsparcie projektów badawczo-roz­wojowych konkursów:

 • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysło­we i prace rozwojowe realizowane przez przed­siębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka) odrębnie dla firm MŚP i dużych,
 • Działanie 1.2 Programy sektorowe.

Źródłem informacji były dokumenty pro­gramowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz dokumentacje poszczegól­nych naborów.  

W raporcie znaleźć można informacje na temat liczby złożonych wniosków, kwot dofinansowania oraz najciekawszych i największych projektów w ramach każdego programu. Znajdują się w nim również informacje jaki procent z dostępnej puli środków finansowych został wykorzystany do tej pory, a ile nadal czeka na rozdysponowanie wśród przedsiębiorców.

pobierz_raport2

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Firmowy adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

O Zespole Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami Crido Taxand

Pozyskiwanie dotacji na innowacje to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie 13 lat działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu. Nasi klienci otrzymali ponad 5,2 mld zł dofinansowania ze środków pomocy publicznej, m.in. na nowe inwestycje, rozbudowę zakładów produkcyjnych, budowę centrów badawczo-rozwojowych, projekty B+R i wdrożenie innowacji. Doradzaliśmy dużym, średnim i małym firmom, m.in. z sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego, ochrony środowiska, IT, farmaceutycznego i spożywczego.

Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach i zestawieniach doradców przy pozyskiwaniu finansowania ze środków UE, m.in. wg miesięcznika FORBES – 2 razy w perspektywie UE 2007-2013 zostaliśmy uznani za najlepszych doradców dla firm. Z kolei w najnowszym rankingu Funduszy Europejskich zostaliśmy 5 razy wskazani jako najskuteczniejsza firma doradcza, co potwierdziło naszą pozycję lidera B+R i innowacyjności w Polsce.

Dziś nasz zespól tworzy blisko 45 doświadczonych specjalistów doradzających dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom przy pozyskiwaniu dotacji z:

 • środków funduszy strukturalnych (Regionalne Programy Operacyjne, Krajowe Programy Operacyjne),
 • programów międzynarodowych (Horyzont 2020, Life+ czy mechanizmów finansowych (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG),
 • programów finansowanych ze środków krajowych (SSE, programy NFOŚIGW, NCBR).JESTEŚMY SKUTECZNI –
POZYSKALIŚMY JUŻ 5,2 MLD PLN DOFINANSOWANIA


Wartość pozyskanego dofinansowania

 • Inwestycje – 3,8 mld PLN
 • Projekty B+R – 1,1 mld PLN
 • Projekty proekologiczne – 0,3 mld PLN
Wartość pozyskanego dofinansowania

 • Dla dużych przedsiębiorstw – 4 mld PLN
 • Dla MŚP – 1,2 mld PLNKONTAKT

Michał Gwizda - Partner w Crido Taxand

Michał Gwizda

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Magdalena Kosewska-Kwaśny - Partner w Crido Taxand

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

awnukaaaa

Szymon Żółciński

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Magdalena Zawadzka - Partner w Crido Taxand

Magdalena Zawadzka

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila