Dofinansowanie innowacji – CRIDO Taxand - grafika

Kalendarium Funduszy
<< Kwiecień, 2017 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zapisz się na powiadomienia
z kalendarium
*

Dotacje na innowacje, badania i rozwój

Aktualności

#WorldIPDay

Patenty to wciąż prawa krajowe w związku z czym uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku o szerokim zakresie terytorialnym wymaga przeprowadzenia postępowania (przynajmniej w części) oddzielnie dla każdej jurysdykcji. Istnieją wprawdzie ułatwienia w postaci…

Czytaj więcej

Odpowiedz na 4 pytania i dowiedz się, z jakich programów wsparcia możesz skorzystać?

Video: Dotacje na innowacje z Crido Taxand

W trzynastym odcinku cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand”, Anna Zaleska, Senior Manager w Crido Taxand, odpowiada na pytanie: Dlaczego tak ważnie jest prawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa, jeżeli planujemy ubiegać się o pomoc publiczną?

Mówi przede wszystkim o tym:

 • jakie dane należy zbadać aby dobrze określić status naszej firmy?
 • dlaczego tak ważne są powiązania z innymi podmiotami?
 • jakie preferencje są dla firm z sektora małych i średnich?

Jeżeli nasza firma spełni kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa to oznacza to, że możemy ubiegać się o wsparcie publiczne z większości programów jakie zostały przygotowane w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów regionalnych. Są to nie tylko konkursy na projekty badawczo-rozwojowe, ale przede wszystkim na projekty inwestycyjno-wdrożeniowe związane z rozbudową lub budową przedsiębiorstwa.

Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.

Zobacz inne odcinki

Dotacje dla dużych firm

Fundusze UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020 oferują szereg możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez duże firmy. Podobnie, jak w poprzednim rozdaniu środków UE, wsparcie finansowe dla dużych przedsiębiorstw będzie dostępne głównie w programach krajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Czytaj więcej

Dotacje dla MŚP

W Perspektywie Finansowej UE 2014-2020 nacisk położny został na wsparcie działalności B+R, przy czym szczególnie preferowane są projekty realizowane przez firmy z sektora MSP. Głównym źródłem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw są programy o zasięgu ogólnopolskim (np. PO IR) oraz programy regionalne (RPO). Małe i średnie firmy mogą się też ubiegać o dofinansowanie innowacyjnych inwestycji.

Czytaj więcej

Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje to pojęcie nowe – pojawiło się ono po raz pierwszy w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji zakłada, iż wsparcie finansowe z Funduszy Strukturalnych UE, zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, powinno koncentrować się na tych obszarach tematycznych, które pozwolą w sposób najbardziej efektywny zbudować przewagę konkurencyjną danego regionu czy kraju. Koncentracja wsparcia na ograniczonej liczbie obszarów tematycznych ma na celu uniknięcie dublowania i fragmentacji wysiłków, a zatem powinna pozwolić osiągnąć jak najlepsze efekty przy jak najmniejszych nakładach.

Wyrazem istotności koncepcji Inteligentnych Specjalizacji jest to, że wsparcie z Funduszy Strukturalnych UE na projekty B+R może być przyznane jedynie wtedy, jeśli temat projektu jest zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z krajowego Programu Operacyjnego) lub Regionalną Inteligentną Specjalizacją (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Kliknij na kategorię, aby rozwinąć szczegółową listę Krajowych Specjalizacji.

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 • Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Żywność wysokiej jakości
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Zaznacz województwo na mapie, aby wyświetlić listę specjalizacji.

  • WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
   Specjalizacje branżowe:
   Przemysł chemiczny
   Przemysł farmaceutyczny
   Przemysł elektryczny
   Przemysł motoryzacyjny
   Branża informatyczna
   Przemysł wydobywczy
   Specjalizacje naukowo-technologiczne:
   Nauki chemiczne (w tym inżynieria materiałowa i nanotechnologie)
   Nauki medyczne
   Biologia, biotechnologia i farmaceutyka
   Nauki o żywności
   Technologie środowiskowe
   Technologie pomiarowe
   Technologie informacyjne i komunikacyjne
   Mechanika i automatyka
   Inżynieria wodna i lądowa

 

 • WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
  Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania
  Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
  Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
  Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT
  Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka
  Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe
  Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne
 • WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
  Nauki o życiu
  Energia zrównoważona
  Technologie informacyjne i komunikacyjne
  Chemia
  Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
  Elektrotechnika i przemysł maszynowy
  Przemysły kreatywne i czasu wolnego
 • WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
  Kluczowa specjalizacja:
  Biogospodarka
  Specjalizacja uzupełniająca:
  Usługi medyczne i prozdrowotne
  Specjalizacja wyłaniająca się:
  Energetyka niskoemisyjna
  Specjalizacja wspomagająca:
  Informatyka i automatyka
 • WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
  Zielona Gospodarka
  Zdrowie i jakość życia
  Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny
  Współpraca i kooperacja biznesowa
 • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
  Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
  Zaawansowane materiały budowlane
  Branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa)
  Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
  Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  Informatyka i telekomunikacja
 • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
  Bezpieczna żywność
  Inteligentne systemy zarządzania
  Nowoczesne usługi dla biznesu
  Wysoka jakość życia
 • WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
  Technologie chemiczne (zrównoważone)
  Zrównoważone technologie budownictwa i drewna
  Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
  Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE)
  Technologie rolno-spożywcze
  Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (potencjalna specjalizacja)
 • WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
  Specjalizacja wiodąca:
  Lotnictwo i kosmonautyka
  Jakość życia
  Specjalizacja wspomagająca:
  Informatyka i telekomunikacja
 • WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
  Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Ekologia, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Przemysł maszynowy i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Wszystkie sektory objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami o dużym potencjale wzrostu
 • WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
  Technologie off-shore i portowo-logistyczne
  Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się
 • WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
  Energetyka
  Medycyna
  Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
  Główne inteligentne specjalizacje
  Zasobooszczędne budownictwo
  Przemysł metalowo – odlewniczy
  Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  Specjalizacje horyzontalne
  Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT )
  Branża targowo-kongresowa
  Zrównoważony rozwój energetyczny
 • WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  Ekonomia wody
  Żywność wysokiej jakości
  Drewno i meblarstwo
 • WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
  Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
  Wnętrza przyszłości
  Przemysł jutra
  Wyspecjalizowane procesy logistyczne
  Rozwój oparty na ICT
  Nowoczesne technologie medyczne
 • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
  Biogospodarka
  Działalność morska i logistyczna
  Sektor metalowy i maszynowy
  Usługi oparte na wiedzy
  Turystyka

Raporty i publikacje


„Rynek B+R+I w Polsce – raporty i publikacje


Fundusze UE 2014-2020 – raporty i publikacje


Raport o stanie patentowanie w Polsce – raporty i
publikacje

O Zespole Doradztwa Europejskiego Crido Taxand

Pozyskiwanie dotacji na innowacje to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie 11 lat działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu. Nasi klienci otrzymali łącznie 4,4 mld zł dofinansowania ze środków pomocy publicznej, m.in. na nowe inwestycje, rozbudowę zakładów produkcyjnych, budowę centrów badawczo-rozwojowych, projekty B+R i wdrożenie innowacji. Doradzaliśmy dużym, średnim i małym firmom, m.in. z sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego, ochrony środowiska, IT, farmaceutycznego i spożywczego.

Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach i zestawieniach doradców przy pozyskiwaniu finansowania ze środków UE, m.in. wg miesięcznika FORBES – 2 razy w perspektywie UE 2007-2013 zostaliśmy uznani za najlepszych doradców dla firm. Z kolei w najnowszym rankingu Funduszy Europejskich zostaliśmy 5 razy wskazani jako najskuteczniejsza firma doradcza, co potwierdziło naszą pozycję lidera B+R i innowacyjności w Polsce.

Dziś nasz zespól tworzy blisko 40 doświadczonych specjalistów doradzających dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom przy pozyskiwaniu dotacji z:

 • środków funduszy strukturalnych (Regionalne Programy Operacyjne, Krajowe Programy Operacyjne),
 • programów międzynarodowych (Horyzont 2020, Life+ czy mechanizmów finansowych (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG),
 • programów finansowanych ze środków krajowych (SSE, programy NFOŚIGW, NCBR).

KONTAKT

Magdalena Zawadzka - Partner w Crido Taxand

Magdalena Zawadzka

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

Szymon Żółciński - Partner w Crido Taxand

Szymon Żółciński

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

Magdalena Kosewska-Kwaśny - Partner w Crido Taxand

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

UWAGA!
Trwają nabory na projekty inwestycyjne i badawcze z funduszy UE!
NIE WIESZ, JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji!
Masz dodatkowe pytania?
Crido Taxand


Skontaktuj się

Zamknij