Dofinansowanie innowacji – CRIDO Taxand - grafika

Kalendarium Funduszy
<< Grudzień, 2016 >>
PWŚCPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zapisz się na powiadomienia
z kalendarium
*

Dotacje na innowacje, badania i rozwój

Aktualności

Dotacje w regionie – łódzkie

dotacje na innowacje

Od 27 grudnia br. do 13 stycznia 2017 r. dla firm z sektora małych i średnich i dużych rozpocznie się nabór w ramach konkursu z Poddziałania 1.2.2…

Czytaj więcej

Odpowiedz na 4 pytania i dowiedz się, z jakich programów wsparcia możesz skorzystać?

Video: Dotacje na innowacje z Crido Taxand

Szósty odcinek w ramach cyklu „Dotacje na innowacje z Crido Taxand” dotyczy programu „Szybka Ścieżka” przygotowanego dla małych i średnich firm (MŚP). Budżet dla konkursu trwającego od 1 września do 30 grudnia 2016 roku wynosi 750 mln PLN.

Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand przybliża warunki udziału w tym programie. Mówi m.in. o tym:

 • Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania projektu?
 • Jakie koszty można uwzględnić w budżecie?
 • Ile wsparcia otrzyma firma z sektora MSP?

Na te i inne pytania związane z konkursem odpowie Anna Zaleska, Senior Manager w Dziale Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand.

Wnioski można składać, w ramach miesięcznych rund, do 30 grudnia br. Wyniki oceny już po 60 dniach od zakończenia danej rundy miesięcznej.

Masz pytania? Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji.

Zobacz inne odcinki

Wideo

Dotacje dla dużych firm

Fundusze UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020 oferują szereg możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez duże firmy. Podobnie, jak w poprzednim rozdaniu środków UE, wsparcie finansowe dla dużych przedsiębiorstw będzie dostępne głównie w programach krajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Czytaj więcej

Dotacje dla MŚP

W Perspektywie Finansowej UE 2014-2020 nacisk położny został na wsparcie działalności B+R, przy czym szczególnie preferowane są projekty realizowane przez firmy z sektora MSP. Głównym źródłem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw są programy o zasięgu ogólnopolskim (np. PO IR) oraz programy regionalne (RPO). Małe i średnie firmy mogą się też ubiegać o dofinansowanie innowacyjnych inwestycji.

Czytaj więcej

Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje to pojęcie nowe – pojawiło się ono po raz pierwszy w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji zakłada, iż wsparcie finansowe z Funduszy Strukturalnych UE, zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, powinno koncentrować się na tych obszarach tematycznych, które pozwolą w sposób najbardziej efektywny zbudować przewagę konkurencyjną danego regionu czy kraju. Koncentracja wsparcia na ograniczonej liczbie obszarów tematycznych ma na celu uniknięcie dublowania i fragmentacji wysiłków, a zatem powinna pozwolić osiągnąć jak najlepsze efekty przy jak najmniejszych nakładach.

Wyrazem istotności koncepcji Inteligentnych Specjalizacji jest to, że wsparcie z Funduszy Strukturalnych UE na projekty B+R może być przyznane jedynie wtedy, jeśli temat projektu jest zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z krajowego Programu Operacyjnego) lub Regionalną Inteligentną Specjalizacją (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Kliknij na kategorię, aby rozwinąć szczegółową listę Krajowych Specjalizacji.

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 • Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Żywność wysokiej jakości
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Zaznacz województwo na mapie, aby wyświetlić listę specjalizacji.

  • WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
   Specjalizacje branżowe:
   Przemysł chemiczny
   Przemysł farmaceutyczny
   Przemysł elektryczny
   Przemysł motoryzacyjny
   Branża informatyczna
   Przemysł wydobywczy
   Specjalizacje naukowo-technologiczne:
   Nauki chemiczne (w tym inżynieria materiałowa i nanotechnologie)
   Nauki medyczne
   Biologia, biotechnologia i farmaceutyka
   Nauki o żywności
   Technologie środowiskowe
   Technologie pomiarowe
   Technologie informacyjne i komunikacyjne
   Mechanika i automatyka
   Inżynieria wodna i lądowa

 

 • WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
  Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania
  Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
  Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
  Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT
  Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka
  Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe
  Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne
 • WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
  Nauki o życiu
  Energia zrównoważona
  Technologie informacyjne i komunikacyjne
  Chemia
  Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
  Elektrotechnika i przemysł maszynowy
  Przemysły kreatywne i czasu wolnego
 • WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
  Kluczowa specjalizacja:
  Biogospodarka
  Specjalizacja uzupełniająca:
  Usługi medyczne i prozdrowotne
  Specjalizacja wyłaniająca się:
  Energetyka niskoemisyjna
  Specjalizacja wspomagająca:
  Informatyka i automatyka
 • WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
  Zielona Gospodarka
  Zdrowie i jakość życia
  Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny
  Współpraca i kooperacja biznesowa
 • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
  Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
  Zaawansowane materiały budowlane
  Branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa)
  Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
  Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  Informatyka i telekomunikacja
 • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
  Bezpieczna żywność
  Inteligentne systemy zarządzania
  Nowoczesne usługi dla biznesu
  Wysoka jakość życia
 • WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
  Technologie chemiczne (zrównoważone)
  Zrównoważone technologie budownictwa i drewna
  Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
  Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE)
  Technologie rolno-spożywcze
  Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (potencjalna specjalizacja)
 • WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
  Specjalizacja wiodąca:
  Lotnictwo i kosmonautyka
  Jakość życia
  Specjalizacja wspomagająca:
  Informatyka i telekomunikacja
 • WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
  Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Ekologia, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Przemysł maszynowy i sektory powiązane łańcuchem wartości
  Wszystkie sektory objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami o dużym potencjale wzrostu
 • WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
  Technologie off-shore i portowo-logistyczne
  Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się
 • WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
  Energetyka
  Medycyna
  Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
  Główne inteligentne specjalizacje
  Zasobooszczędne budownictwo
  Przemysł metalowo – odlewniczy
  Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  Specjalizacje horyzontalne
  Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT )
  Branża targowo-kongresowa
  Zrównoważony rozwój energetyczny
 • WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  Ekonomia wody
  Żywność wysokiej jakości
  Drewno i meblarstwo
 • WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
  Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
  Wnętrza przyszłości
  Przemysł jutra
  Wyspecjalizowane procesy logistyczne
  Rozwój oparty na ICT
  Nowoczesne technologie medyczne
 • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
  Biogospodarka
  Działalność morska i logistyczna
  Sektor metalowy i maszynowy
  Usługi oparte na wiedzy
  Turystyka

Raporty i publikacje


„Rynek B+R+I w Polsce – raporty i publikacje


Fundusze UE 2014-2020 – raporty i publikacje


Raport o stanie patentowanie w Polsce – raporty i
publikacje

O Zespole Doradztwa Europejskiego Crido Taxand

Pozyskiwanie dotacji na innowacje to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie 11 lat działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu. Nasi klienci otrzymali łącznie 4,4 mld zł dofinansowania ze środków pomocy publicznej, m.in. na nowe inwestycje, rozbudowę zakładów produkcyjnych, budowę centrów badawczo-rozwojowych, projekty B+R i wdrożenie innowacji. Doradzaliśmy dużym, średnim i małym firmom, m.in. z sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego, ochrony środowiska, IT, farmaceutycznego i spożywczego.

Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach i zestawieniach doradców przy pozyskiwaniu finansowania ze środków UE, m.in. wg miesięcznika FORBES – 2 razy w perspektywie UE 2007-2013 zostaliśmy uznani za najlepszych doradców dla firm. Z kolei w najnowszym rankingu Funduszy Europejskich zostaliśmy 5 razy wskazani jako najskuteczniejsza firma doradcza, co potwierdziło naszą pozycję lidera B+R i innowacyjności w Polsce.

Dziś nasz zespól tworzy blisko 40 doświadczonych specjalistów doradzających dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom przy pozyskiwaniu dotacji z:

 • środków funduszy strukturalnych (Regionalne Programy Operacyjne, Krajowe Programy Operacyjne),
 • programów międzynarodowych (Horyzont 2020, Life+ czy mechanizmów finansowych (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG),
 • programów finansowanych ze środków krajowych (SSE, programy NFOŚIGW, NCBR).

KONTAKT

Szymon Żółciński - Partner w Crido Taxand

Szymon Żółciński

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

Magdalena Kosewska-Kwaśny - Partner w Crido Taxand

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

UWAGA!
Trwają nabory na projekty inwestycyjne i badawcze z funduszy UE!
NIE WIESZ, JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Zgłoś projekt do bezpłatnej konsultacji!
Masz dodatkowe pytania?
Szymon Żółciński

Partner w Crido Taxand

Skontaktuj się
Zamknij